20
cze

W piątek 26 maja uczniowie klas IV Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Po przygotowaniu z zakresu pierwszej pomocy przez Panią Bernadetę Żegleń oraz sprawdzeniu wiedzy teoretycznej przez Panią Jolantę Reczek, 37 uczniów przystąpiło do sprawdzianu praktycznego z jazdy rowerem przeprowadzonego przez Pana Jana Grygowicza i Pana Marka Kędziora.

Całemu wydarzeniu ze względu na jego wagę towarzyszyło duże zdenerwowanie oraz niepewność o wynik końcowy, jednakże doskonale przygotowani uczniowie bardzo sprawnie poradzili sobie z jazdą i w komplecie zaliczyli ten jakże ważny dla każdego dziecka egzamin. Dyrekcji Szkoły, Panu Janowi Grygowiczowi, Pani Bernadecie oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za organizację egzaminu i poświęcony czas, a wszystkim uczniom gratulujemy!

 

Autor: mgr Marek Kędzior