02
lis

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bieczu ponownie przystąpiła do konkursu: "Odblaskowa szkoła", którego celem jest zwiększenie działań szkół, władz samorządowych i rodziców dla podniesienia bezpieczeństwa uczniów, w drodze do i ze szkoły.

Realizując zadania konkursu, dzięki pomocy mgr Jolanty Wantuch-Skorupy zorganizowano spotkanie uczniów z funkcjonariuszem policji z Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Prelekcja st. asp. Pawła Zawiślaka dostarczyła wielu informacji z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa na drogach. W jej trakcie padło wiele pytań, na które odpowiadały dzieci.
Z kolei, już po skończonej prelekcji, uczniowie pytali o wiele spraw dotyczących pracy
w policji, niebezpiecznych zdarzeń, zagrożeń. Spotkanie, jak na "Odblaskową Szkołę" przystało zakończyło się wykonaniem wspólnej "odblaskowej" fotografii.

 

 

Autorzy:

mgr Jolanta Wantuch-Skorupa

mgr Marek Kędzior