02
cze

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju dziecięcej wyobraźni. To moment, gdy rodzice i opiekunowie dziecka mają największy wpływ na pobudzanie jego aktywnego działania.

Młody człowiek jest wtedy bowiem w pełni swojej twórczej mocy. Dlatego też w obecnym roku szkolnym oddział przedszkolny z naszej szkoły bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Akademia Wyobraźni Play-Doh”, wspierającym rozwijanie kreatywności wśród dzieci. Jako przedszkole biorące udział w Programie otrzymaliśmy bezpłatny pakiet materiałów edukacyjnych, który umożliwia prowadzenie z dziećmi warsztatów rozwijających w nich zdolności plastycznie i wyobraźnię. W skład pakietu wchodzą między innymi tuby kolorowej ciastoliny oraz karty zadań do prowadzenia zajęć, opracowane są przez artystę i metodyka wychowania przedszkolnego. W trakcie warsztatów dzieci poznają różne techniki wykonywania prac oraz mają szansę wykazać się swoją pomysłowością. Jako przedszkole bierzemy również udział w organizowanych w trakcie trwania programu konkursach.

Autor: mgr Magdalena Dziki