23
paź

 Październik w nowym roku szkolnym obfitował w kilka zdarzeń, które wzbogaciły znacząco nasze szkolne życie. Już na początku tego miesiąca chętni uczniowie z naszej grupy wiekowej (kl.I-III) uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt. „KOT W BUTACH”, wystawianym przez Katolicki Teatr Edukacyjny z Krakowa.

Na ten spektakl uczniowie pojechali do Gorlickiego Centrum Kultury. Natomiast 20 października uczniowie klas III wzięli udział w spektaklu pt. „Teraz tu jest nasz dom”, wystawionym przez Teatr „Maska” w Rzeszowie. Sztuka poruszała problem wojny i uchodźctwa widziane oczami dziecka. Przedstawienie zrobiło duże wrażenie na widzach, skłoniło do refleksji i stało się tematem zajęć lekcyjnych. Celem cyklicznych już wyjazdów do teatru naszych najmłodszych jest wyrabianie kontaktu ze sztuką, uwrażliwianie na piękno artystycznego słowa, obcowanie z „żywym” aktorem i pojęciami związanymi z teatrem. Uczniowie zawsze są żywo zainteresowani tym, co dzieje się na scenie, utożsamiają się z bohaterami bajek i baśni oraz kształtują w sobie postawę przyszłego teatralnego odbiorcy.


Kolejnym bardzo istotnym wydarzeniem była próbna ewakuacja budynku przy ul. Tysiąclecia. Uczniowie przećwiczyli czynności i zachowania na wypadek realnego zagrożenia. W ewakuacji uczestniczyli również strażacy OSP w Bieczu. Całość akcji odbyła się niezwykle sprawnie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole to wydarzenie, które łączy pracowników szkoły i uczniów.

W tym roku także, klasy III przygotowały montaż słowno-muzyczny pt. „Naszym nauczycielom”. Z serc dzieci płynęły gorące życzenia, które ozdobiły symboliczne róże podarowane każdemu nauczycielowi.


W tym miesiącu odwiedził najmłodszych również policjant. Pojawienie się „pana w mundurze” zawsze wzbudza wśród uczniów sporo emocji. Pan policjant pouczył uczniów jak należy bezpiecznie zachowywać się na drodze, a także w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Uczniowie zaskoczyli gościa dużą wiedzą o ruchu drogowym, a także wiedzą na temat właściwego zachowania się wobec nieznanych osób i zdarzeń. Pan policjant obdarował uczniów elementami odblaskowymi, które powinni nosić zawsze o zmroku.


Dobre śniadanie – to podstawa. Wiedzą o tym również uczniowie klasy II, którzy podczas zajęć lekcyjnych nawyki zdrowego odżywiania przyswajali sobie poprzez praktyczne działanie. Pod opieką wychowawczyni sami przygotowali drugie śniadanie. Było to możliwe dzięki świetnym warunkom, jakie daje nam nowa stołówka, która na jakiś czas zmieniła się w „doświadczalny poligon”. Kanapki zostały wykonane estetycznie, z zachowaniem wszelkich zasad sztuki kulinarnej i były bardzo pożywne. Smakowały wyśmienicie i dodały dużo energii na resztę szkolnego dnia.

Autor: mgr Marta Nowak-Wojtaszuk