22
wrz

KADRA PEDAGOGICZNA

Zespołu Szkół Nr 1 – Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1

w Bieczu

w roku szkolnym 2016/2017

Imię i nazwisko

Specjalność / funkcja

mgr Stanisław Kalisz biologia, ekologia – dyrektor
mgr Anna Pelczar – Kozłowska biologia, chemia – wicedyrektor
mgr Barbara Misiewicz naucz. początkowe – logopeda
mgr Ewa Więcek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza – wychowawca świetlicy
mgr Agnieszka Kosiba pedagogika resocjalizacyjna – pedagog
mgr Beata Tumidajewicz pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - pedagog

mgr Anna Guzik

filologia rosyjska, bibliotekarz
mgr Iwona Kanicka

filologia polska

mgr Iwona Czeluśniak – Lignar filologia polska
mgr Agnieszka Teper matematyka
mgr Jolanta Wantuch - Skorupa historia
mgr Agnieszka Żegleń

filologia angielska

mgr Monika Stygar

geografia, logopedia, przyroda

mgr Alicja Przybyłowicz

muzyka, wychowanie fizyczne
mgr Marek Szura historia, informatyka
mgr Maciej Manka filologia angielska, informatyka
mgr Justyna Cieśla nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym
mgr Lucyna Alibożek plastyka
mgr Edyta Żyguła – Matysik fizyka, matematyka
mgr Elżbieta Rzepka fizyka
o. mgr Piotr Balcerzak teologia
s. Stella – mgr Aleksandra Pastuszka teologia
mgr Daniel Pyznar teologia
mgr Arkadiusz Gomułka wychowanie fizyczne
mgr Rafał Stachura wychowanie fizyczne
mgr Edyta Jamro historia, wychowawca świetlicy
mgr Agata – Pabis – Magiera nauczanie początkowe
mgr Paulina Michalec pedagogika wczesnoszkolna

 

Klasa

Wychowawca

Specjalność

„0”

mgr Agnieszka Wojtarowicz

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

1

mgr Marta Nowak - Wojtaszuk

nauczanie początkowe

2A

mgr Barbara Zabawa

nauczanie początkowe

2B

mgr Sabina Przybylska

filologia germańska,

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

3A

mgr Teresa Augustowska

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

3B

mgr Renata Koralewska

nauczanie początkowe

3C

mgr Barbara Chlost

mgr Magdalena Dziki

nauczanie początkowe

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

4A

mgr Marek Kędzior

wychowanie fizyczne

4B

mgr Aneta Gawlik – Niziołek

filologia angielska

5A

mgr Daniela Płazińska

filologia polska

5B

mgr Sylwia Szetela

filologia romańska

filologia polska, historia

6A

mgr Jolanta Reczek

wychowanie techniczne, informatyka, matematyka

6B

mgr Bartłomiej Niemiec

wychowanie fizyczne

IA

mgr Anna Kędzior – Puszkariow

matematyka

IB

mgr Agnieszka Masłowska – Krygowska

filologia polska, język angielski

IIA

mgr Dariusz Czechowicz

filozofia

język angielski

IIB

mgr Rafał Szarłowicz

biologia, chemia, przyroda

IIIA

mgr Monika Czech

filologia germańska

IIIB

mgr Halina Pruchniewicz

filologia germańska