14
mar

 

 KADRA PEDAGOGICZNA

Zespołu Szkół Nr 1 – Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1

w Bieczu

w roku szkolnym 2013/2014

 

 

Imię i nazwisko

 

 

Specjalność / funkcja

mgr Stanisław Kalisz

biologia, ekologia  – dyrektor

mgr Anna Pelczar – Kozłowska

biologia, chemia  – wicedyrektor

mgr Barbara Misiewicz

naucz. początkowe – logopeda

mgr Ewa Więcek

pedagogika opiekuńczo - wychowawcza – wychowawca świetlicy

mgr Agnieszka Kosiba

pedagogika resocjalizacyjna – pedagog

mgr Beata Tumidajewicz

pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - pedagog

mgr Agnieszka Wojtarowicz

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – wychowawca świetlicy

mgr Anna Guzik

 

filologia rosyjska, bibliotekarz

mgr Iwona Kanicka

filologia polska

 

mgr Iwona Czeluśniak – Lignar

filologia polska

mgr Anna Kędzior - Puszkariow

matematyka

mgr Halina Pruchniewicz

filologia germańska

mgr Monika Czech

 

filologia germańska

mgr Alicja Przybyłowicz

 

muzyka, wychowanie fizyczne

mgr Marek Szura

historia, informatyka

mgr Bartłomiej Niemiec

wychowanie fizyczne

mgr Roman Grygowicz

wychowanie fizyczne

mgr Justyna Cieśla

nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym

mgr Jolanta Reczek

wychowanie techniczne, informatyka, matematyka

mgr Elżbieta Nędza

filologia rosyjska, biologia i przyroda, plastyka

mgr Lucyna Alibożek

plastyka

mgr Sylwia Szetela

filologia romańska – wychowawca świetlicy

mgr Edyta Żyguła – Matysik

fizyka, matematyka

mgr Daniel Pyznar

teologia

s. Iwona mgr Katarzyna Mozdyniewicz

teologia

mgr Arkadiusz Gomułka

wychowanie fizyczne

mgr Alicja Lignar

edukacja artystyczna – wychowawca świetlicy

 

WYCHOWAWCY POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁÓW

 

 

Klasa

 

Wychowawca

 

 

Specjalność

“0”

 

mgr Teresa Augustowska

 

pedagogika przedszkolna

i wczesnoszkolna

1A

mgr Marta Nowak - Wojtaszuk

 

nauczanie początkowe

1B

mgr Agata Pabis - Magiera

 

nauczanie początkowe

2

mgr Barbara Zabawa

 

nauczanie początkowe

3A

 

mgr Barbara Chlost

 

nauczanie początkowe

3B

 

mgr Renata Koralewska

nauczanie początkowe

4A

 

mgr Jolanta Wantuch - Skorupa

historia

4B

 

mgr Agnieszka Teper

matematyka

5

mgr Agnieszka Masłowska – Krygowska

 

filologia polska, język angielski

6A

 

mgr Daniela Płazińska

filologia polska

6B

 

mgr Aneta Gawlik – Niziołek

filologia angielska

 

IA

 

mgr inż.  Elżbieta Rzepka

fizyka

IB

 

mgr Maciej Mańka

filologia angielska, informatyka

IIA

mgr Monika Stygar

 

geografia, logopedia

IIB

mgr Agnieszka Żegleń

 

filologia angielska

IIIA

 

mgr Dariusz Czechowicz

filozofia, język angielski

IIIB

 

mgr Rafał Szarłowicz

biologia, przyroda, chemia