26
wrz
 
W dniu 24 września 2014 r. w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo"-Zespołowi Szkół Nr 1 w Bieczu-Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1. Wręczenie certyfikatu miało charakter jubileuszowy – w tym roku była to już X Edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Certyfikaty takie wręczono 33 szkołom z województwa małopolskiego.  

 

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych. W projekcie „każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły". Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku - na gruncie doświadczeń Policji holenderskiej.


Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu dołączył do pięciu szkół powiatu gorlickiego, które taki certyfikat w latach minionych uzyskały. Biecka ,,Jedynka" jest pierwszą szkołą w gminie Biecz, która po przeprowadzonym audycie , w maju 2014 roku ,z realizacji projektu taki certyfikat uzyskała. Certyfikat ten to dla szkoły wielki sukces, który potwierdza, że w szkole podejmuje się wiele różnych przedsięwzięć m.in. infrastrukturalnych, technicznych i organizacyjnych promujących bezpieczeństwo. Do tych działań zachęca się również partnerów zewnętrznych aby wspólnie podejmować zaplanowane inicjatywy. Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo jest jednocześnie zobowiązaniem szkoły do dalszej realizacji zadań w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.


W imieniu Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu w uroczystości przyjęcia certyfikatu udział wzięli: dyrektor szkoły Stanisław Kalisz, koordynator projektu Anna Pelczar-Kozłowska, przedstawiciel samorządu uczniowskiego-uczennica klasy drugiej gimnazjum-Martyna Małczak.Delegacji szkoły towarzyszył asp. Grzegorz Szczepanek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.Certyfikat wręczał Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. W uroczystości uczestniczyli również m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa Bogdan Klimek, mł. insp. w st. spocz. Mieczysław Stręk - były Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Krakowie, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju" Ewa Bielecka, przedstawiciele Politechniki Krakowskiej: z Centrum Pedagogiki i Psychologii dr Klaudia Węc, z Instytutu Projektowania Urbanistycznego dr Krzysztof Kwiatkowski, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego.


Z satysfakcją można stwierdzić, że szkoła za inicjatywy i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa została bardzo wysoko oceniona uzyskując 57 na 60 możliwych do uzyskania punktów Tak wysoki wynik szkoła zawdzięcza działaniom profilaktyczno - wychowawczym całej społeczności szkolnej oraz wszystkim tym którzy wspierali starania o zdobycie certyfikatu w szczególności funkcjonariuszom Powiatowej Komendy Policji w Gorlicach.

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok