Jak co roku w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu został zorganizowany już XX Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych a także XVI Gimnazjada Ekologiczna. Głównym celem jest propagowanie ochrony środowiska we wszystkich jego aspektach oraz przedstawienie działań gminy w tym zakresie. Chcemy uświadomić całemu społeczeństwu jak ważna jest to dziedzina wiedzy oraz zasadę że im wcześniej te niezbędne informacje dotyczące ekologii będziemy wpajać dzieciom i młodzieży tym większe efekty w przyszłości.

 

Jak co roku w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu został zorganizowany już XX Konkurs Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych a także XVI Gimnazjada Ekologiczna. Głównym celem jest propagowanie ochrony środowiska we wszystkich jego aspektach oraz przedstawienie działań gminy w tym zakresie. Chcemy uświadomić całemu społeczeństwu jak ważna jest to dziedzina wiedzy oraz zasadę że im wcześniej te niezbędne informacje dotyczące ekologii będziemy wpajać dzieciom i młodzieży tym większe efekty w przyszłości.

Tegoroczny konkurs otworzył Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu Stanisław Kalisz, który powitał wszystkich zebranych oraz wygłosił krótkie przemówienie skierowane do młodych uczestników zmagań konkursowych. Pytania konkursowe obejmowały zakres wiedzy dotyczący form ochrony przyrody w Małopolsce a ich opracowaniem zajęła się Komisja Konkursowa powołana przez PCE i Oddział LOP w Gorlicach. Jury konkursowe składało się z nauczycieli reprezentujących poszczególne szkoły w gminie.

Do konkursu przystąpiło łącznie 32 uczniów, którzy pisali test odpowiedni dla swojej kategorii. Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego:

w kategorii gimnazjów

 

mgr Monika Stygar