31 marca 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu odbył się I Gminny Konkurs Plastyczny "Zaprzyjaźnij się ze Szkolnym Kołem Ligi Ochrony Przyrody". Na konkurs wpłynęły prace plastyczne ze szkół podstawowych oraz z gimnazjów w gminie Biecz.

Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody:

Nagrody i dyplomy wręczali pani Magdalena Gorzkowska i Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu Stanisław Kalisz. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza.

 

mgr Monika Stygar