10
kwi

Województwo Małopolskie, mając na uwadze wciąż rosnące zainteresowanie mieszkańców Małopolski uprawianiem sportów zimowych, kontynuuje realizację projektu nauki jazdy na nartachpn. „Jeżdżę z głową”, umożliwiając uczniom małopolskich szkół podstawowych zapoznanie się z możliwościami aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Projekt realizowany jest w formie pomocy finansowej gminom które wyraziły chęć udziału w w/w projekcie, składając odpowiedni wniosek. W projekcie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, nie umiejący jeździć na nartach. Głównym celem jest nabycie przez najmłodszych podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich, nabycia nawyku jazdy w kasku, oraz poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej dzieci szkół podstawowych. W okresie od 8 – 22 lutego uczniowie klas III i IV SP Nr 1 Biecz realizowali projekt pn. „Jeżdżę z głową”. Swoje pierwsze kroki na nartach stawiali na stoku w Małastowie. Pod czujnym okiem Instruktora Kamila Slisza nabywali nowe umiejętności, które po zakończonym kursie pozwoliły na samodzielny zjazd ze stoku OSiR w Małastowie. Podczas podsumowania projektu każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i dekalog narciarza. Opieką i realizacją projektu zajmował się nauczyciel wychowania fizycznego Bartłomiej Niemiec.