05
lip

W okresie wakacji 2018 roku boisko szkolne będzie dostępne wyłącznie
dla uczniów szkoły codziennie w godzinach pracy szkoły.
Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo korzystających
z boiska ani za wszelkie mogące zaistnieć tam zdarzenia.