08
wrz

 

W ramach edukacji pozalekcyjnej na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu odbywają się zajęcia plastyczne. Program obejmujący rysunek, malarstwo oraz zaawansowane techniki graficzne takie jak linoryt barwny oraz cynkoryt adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Biecz oraz okolic.

zaj02


Warto zauwazyć, że uczestnikami zajęć są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych nie tylko z Biecza, ale także ze Święcan, Sitnicy i innych miejscowości. Tak prowadzona już od 2007 roku w ZS nr 1 oferta edukacji poprzez sztukę stwarza zatem możliwość rozwijania uzdolnień dla wielu osób, które zmuszone byłyby dojeżdzać do Gorlic lub Jasła. Zajęcia plastyczne są efektem współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu i Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach, a zainteresowanie taką formą edukacji i liczne sukcesy wychowanków dowodzą pozytywnego znaczenia tej inicjatywy.


Uczestnicy zajęć rozwijają swoje umiejętności, uczą się kreatywnego myślenia, odnoszą sukcesy na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, a także składają z pozytywnym wynikiem egzaminy na uczelnie wyższe o profilu artystycznym.


Prowadzący spotkania grup ogólnoplastycznych nauczyciel MDK Wojciech Haberek podkreśla niezmiennie fakt bardzo dobrej współpracy nie tylko z Dyrekcją ZS Nr 1, ale także z gronem pedagogicznym. Przejawia się ona wszelkiego rodzaju pomocą merytoryczną oraz logistyczną związaną z funkcjonowaniem pracowni plastycznej.

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia odbywać się będą tradycyjnie w budunku szkoły przy ul. Tysiąclecia oraz w głównej siedzibie przy ul. Grodzkiej.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy, a poniżej umieszczamy szczegółowy harmonogram zajęć.

Klasy I-III SP, budynek przy ul.Tysiąclecia
Wtorki i Czwartki od 13.00 do 14.30

Klasy IV-VI SP, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne, budynek przy ul.Grodzkiej
Wtorek i Czwartek od 15.00 do 16.30

 

 

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok