Dzień Postaci z Bajek jest obchodzony na całym świecie 5 listopada każdego roku. Do naszej szkoły bajkowi bohaterowie zawędrowali 24 listopada i w czasie spotkania na sali gimnastycznej zaprezentowali się w całej okazałości. Uczniowie przedstawiali siebie, a także bajkę, baśń lub książkę, z której pochodzą. Celem zabawy było przybliżenie uczniom tych znanych, ale też tych niesłusznie zapomnianych bohaterów literackich, których przygody pobudzały wyobraźnię, ożywiały emocje i gwarantowały wzruszające chwile w czasie lektury.

Czytaj więcej: Dzień Postaci z Bajek

Październik to Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji 25 października biecka Jedynka zorganizowała obchody Dnia Bibliotek Szkolnych pod hasłem IMIENINY BIBLIOTEKI. Biblioteka zaproponowała uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum sprawdzenie własnej wiedzy literackiej poprzez rozwiązanie krzyżówki, której hasła odnosiły się do powszechnie znanych uczniom utworów z kanonu lektur szkolnych, ale także do popularnych pozycji literatury dziecięcej  i młodzieżowej. Krzyżówka adresowana była do dwóch grup wiekowych: uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W zabawie wzięło udział 77 uczniów SP oraz 20 uczniów gimnazjum.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Tego dnia również uczniowie bieckiej Jedynki wzięli udział w szkolnych obchodach tego dnia.

Czytaj więcej: Dzień Głośnego Czytania

Rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018 w bibliotece bieckiej Jedynki.

Czytaj więcej: Nowe otwarcie w bibliotece szkolnej

Drodzy Uczniowie,


na początku września zdecydowana większość z Was otrzymała zestawy bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Te pomoce zostały Wam wypożyczone na okres jednego roku. Wychowawcy zapoznali Was z regulaminem ich wykorzystania. Pamiętajcie, że podręczniki mają służyć następnym rocznikom. Życzę wszystkim uczniom, by te materiały edukacyjne przyczyniły się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także były bodźcem do poszukiwania własnych dróg rozwoju zainteresowań i poszukiwania informacji – również w bibliotece szkolnej.

 

mgr Anna Guzik

Dzięki współpracy i pomocy finansowej Ministerstwa Edukacji biblioteki szkolne przy szkołach podstawowych w Gminie Biecz otrzymały dofinansowanie na zakup nowych książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń". 

Czytaj więcej: Rządowy program 'Książki naszych marzeń"

plakatkarski

Czytaj więcej: "Jan Karski, Człowiek Wolności"

Biblioteka szkolna istnieje od 1945 roku. W okresie ponad 60 lat jej zbiory były kilkakrotnie przemieszczane, w tym również poza teren szkoły. Obecnie biblioteka mieści się na parterze budynku szkolnego przy ulicy Grodzkiej, gdzie zajmuje dwa pomieszczenia. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 11 000 woluminów (książek, broszur, podręczników) oraz ok. 500 kaset wideo i edukacyjnych programów multimedialnych). Biblioteka dysponuje Centrum Informacji Multimedialnej, w którym są dostępne 4 stanowiska komputerowe dla uczniów.

W latach poprzednich zbiory biblioteki wzbogaciły się o pozycje zakupione z budżetu szkoły oraz funduszy Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pakiety edukacyjne omawiające zagadnienia bezpieczeństwa własnego i rówieśników, uzależnień, asertywności, przemocy, zagrożeń młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, uczące, jak unikać sytuacji niebezpiecznych. Materiały będą wykorzystane na lekcjach wychowawczych i zajęciach świetlicowych.
Zakupiono również książki poruszające tematykę bezpiecznego spędzania wolnego czasu, konsekwencji złych relacji rodzinnych, niewłaściwych postaw społecznych (ucieczki z domu, łamanie prawa, zagrożenie zdrowia i życia). Stanowią one cenne uzupełnienie zestawu lektur z nowej podstawy programowej zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum.

 

[Rozmiar: 39748 bajtów] [Rozmiar: 44029 bajtów]
W „MIT-ycznej Piwnicy” 
[Rozmiar: 31021 bajtów] [Rozmiar: 30216 bajtów]
[Rozmiar: 30216 bajtów] [Rozmiar: 30216 bajtów]
[Rozmiar: 30216 bajtów] [Rozmiar: 30216 bajtów]
[Rozmiar: 30216 bajtów] [Rozmiar: 30216 bajtów]

 

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka