Nasza szkoła mogła zakupić książki za kwotę 2712,50 (80% dotacji rządowej, 20% wkładu własnego gminy). Program ten realizowany jest w roku szkolnym 2015/2016. Zakup książek konsultowany był z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami.

Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Mamy nadzieję, że te wybrane pozycje pogłębią w dzieciach nawyk czytania i zachęcą do zainteresowanie czytaniem. Dodatkowo w ramach programu szkoła będzie realizować wyznaczone przez MEN zadania służące promocji czytelnictwa. Nowości wydawnicze można już wypożyczać w bibliotece szkolnej.

mgr Anna Guzik