23
lut
Kategoria: Comenius 2009-2011

It's EUR life!

 Zespół Szkół Nr 1 – SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Bieczu w ramach programu Comenius- Partnerskie Projekty Szkół nawiązał współpracę zagraniczną z 4 szkołami w Europie - tj. szkołami z Francji (okolice Paryża), Irlandii (region Sligo), Niemiec ( Bawaria) oraz Hiszpanii (region Asturias) - i otrzymał kwotę dofinansowania 15 000 Euro przyznaną przez Komisję Europejską na realizację 2-letniego projektu zatytułowanego It's EUR life!

SZKOŁY PARTNERSKIE:

  • Holy Family National School, Tubbercurry, IRLANDIA
  • Colegio Público "Apolinar García Hevia", Avilés, HISZPANIA
  • Volksschule Fischach-Langenneufnach, Fischach, NIEMCY
  • Ecole élémentaire Jules vallès, Le Blanc-Mesnil, FRANCJA

Program Comenius - Lifelong Learning Programme („Uczenie się przez całe życie") jest kontynuacją programu Socrates powołanego na podstawie art.149 i 150 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej funkcjonującego w Polsce od marca 1998 r. do grudnia 2006 r. Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 15 listopada 2006 r. został on ustanowiony na lata 2007-2013. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich.
Wspólnie z partnerami ze szkół europejskich szkoła z Biecza już w roku 2008 podjęła działania zmierzające do powstania projektu It's EUR life! Efektem tych działań było złożenie w lutym 2009 wraz ze szkołami partnerskimi z wyżej wymienionych krajów wniosku o dofinansowanie projektu. Ogólna ilość projektów (współpracy wielostronnej i dwustronnej) złożonych w Polsce w 2009 roku wynosiła 1063 z czego ok. 50 % wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych.
Projekt podlegał ocenie Komisji Europejskiej pod względem formalnym i merytorycznym, a następnie w lipcu 2009 został zaakceptowany i otrzymał 88 pkt na 100 pkt możliwych (67 szkół w kraju otrzymało od 80-90 pkt).

Cele projektu to oprócz wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej rozwijanie wśród młodzieży i kadry pedagogicznej wiedzy o różnorodności kultu i opracowanie innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych.

W ramach projektu uczniowie będą współpracowali z rówieśnikami z krajów partnerskich w celu realizacji zadań zaplanowanych na lata 2009-2011. Będą tym samym poszerzać swoje umiejętności lingwistyczne, wiedzę z zakresu realizowanych obszarów tematycznych, a także nawiązywać nowe znajomości.

Kadra Pedagogiczna będzie mogła uczestniczyć w co najmniej 12 mobilnościach (wyjazdach zagranicznych) do 4 państw partnerskich, gdzie będzie uczestniczyć w warsztatach i spotkaniach mających na celu ocenę podjętych działań, opracowanie innowacyjnych rozwiązań, a jednocześnie poznanie organizacji i funkcjonowania szkół w krajach partnerskich.

Działania w ramach projektu Comeniusa- It's EUR life

Projekt It's EUR life! ma na celu pokazać uczniom zarówno Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, iż na nich samych spoczywa odpowiedzialność za to, by ich życie było zdrowe i szczęśliwe, a także uświadomić wagę podejmowanych wyborów w młodym wieku. Mottem projektu jest (HEALTHY BODY, HEALTHY MIND - HEALTHY SCHOOL) ZDROWE CIAŁO, ZDROWY UMYSŁ-ZDROWA SZKOŁA.
Wszystkie działania projektu zorientowane są na ucznia i mają za zadanie pokazać korelację pomiędzy takimi dziedzinami życia jak aktywność fizyczna i muzyczna, odżywianie oraz zachowania akceptowane społecznie. Jednocześnie uczniowie będą mogli zaprezentować swoją szkołę, miasto, region i kraj kolegom ze szkół partnerskich i stać się ambasadorami swoich lokalnych środowisk.
W tym celu uczniowie i nauczyciele ZS Nr 1 w październiku wysłali do każdej ze szkół partnerskich 'surprise box', w którym umieścili najbardziej reprezentatywne i promujące szkołę i środowisko lokalne materiały i podarunki. W zamian otrzymali pudła z niespodziankami z 4 zaprzyjaźnionych szkół europejskich.
Kolejnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie w każdej ze szkół partnerskich konkursu na logo projektu. Najlepsze prace zostały wysłane do Hiszpanii, gdzie jury wybierze zwycięzców. Zwycięskie logo będzie znakiem rozpoznawczym projektu.

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok