05
mar

 

1) Innowacyjna metoda nauczania zaproponowana przez partnerów z Grecji

Metodę tę realizowano podczas dodatkowych zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez Panią mgr Agnieszkę Żegleń. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film dotyczący słynnego greckiego podróżnika i pisarza Nikosa Kazantzakisa. Lekcje te obejmowały: dyskusje na temat filmu, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, stworzenie prac plastycznych dotyczących bohatera filmu, wyjaśnienie maksym głównego bohatera, opracowanie biografii Nikosa Kazantzakisa, opracowanie prezentacji multimedialnej (podczas dodatkowych zajęć z informatyki).

2) Ankieta dotycząca postrzegania szkoły przez uczniów

Ankietę przeprowadzonowśród uczniów nauczania początkowego oraz 4-6 szkoły podstawowej, a także 1 i 2 klas ygimnazjum. Następnie opracowano wyniki ankiety w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć komputerowych. Uczniom sprawiło dużo radości rysowanie prac plastycznych, a także fakt, że ich prace zostały zaprezentowane partnerom z zagranicznych szkół podczas wizyty w Hiszpanii.

3) Wymiana kart świątecznych

Uczniowie wykonali własne karty z życzeniami świątecznym. Życzenia te powędrowały do szkół partnerskich w Grecji, Hiszpanii, Turcji, Łotwie i Włoszech. Nasza społeczność szkolna również otrzymała ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe od uczniów z Hiszpanii. Wszystkie prace zostały zaprezentowane podczas specjalnej szkolnej wystawy w okresie świątecznym.

4) Konkurs na logo projektu

Pod kierunkiem Pani mgr Lucyny Alibożek uczniowie narysowali logo projektu z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Wszystkie prace zaprezentowano na szkolnej wystawie, a prace Niny Lignar z kl. 6a oraz Marceliny Dykas z kl. 2b gimnazjum wystawiono podczas konkursu na logo projektu w Hiszpanii, gdzie zostały bardzo wysoko ocenione.

5) Europejski ogród

W ramach działań projektowych nasza szkoła otrzymała nasiona roślin pochodzące z Grecji, Hiszpanii, Łotwy, Turcji oraz Włoch. Uczniowie ze szkoły podstawowej zasadzili rośliny podczas lekcji biologii z Panem mgr Rafałem Szarłowiczem. Zadanie to sprawiłowiele radości, ale także wymagało sporej odpowiedzialności, ponieważ od tamtej pory uczniowie muszą bardzo dbać o zasadzone rośliny. Do działania planują włączyć się także gimnazjaliści, którzy niebawem zasadzą swoje rośliny.

6) Flagi europejskie (trash art – sztuka ze śmieci)

To zadanie stanowiło prawdziwą frajdę dla dzieci. Uczniowie wykonali flagi podczas dodatkowych zajęć w czasie ferii z Paniami Sylwią Szetelą i Danielą Płazińską. Prace wykonano z różnego rodzaju odpadków. Każdy odwiedzający naszą szkołą może je podziwiać, ponieważ w chwili obecnej zdobią one szkolny korytarz.

7) Komunikacja pomiędzy uczniami (Polska - Łotwa).

Zorganizowaliśmy dwie wideokonferencje z uczniami z Łotwy. Jedna z nich odbyła się w grudniu, a druga w lutym. Uczniowie z klas 5 i 6 mieli możliwość porozmawiać ze swoimi rówieśnikami ze szkoły partnerskiej w Łotwie. Konferencje te zrealizowano pod kierunkiem pani mgr Agnieszki Masłowskiej-Krygowskiej, nauczycielki języka angielskiego oraz pana mgr Macieja Mańki, nauczyciela informatyki i języka angielskiego.
Podczas pierwszego spotkania uczniowie przedstawiali się sobie, rozmawiali o swoich zainteresowaniach, hobby, ulubionych wykonawcach muzyki. Natomiast podczas kolejnej konferencji uczniowie zadawali sobie pytania dotyczące swoich szkół.
Zadanie to sprawiło ogromną radość dzieciom, ponieważ zawiązali nowe, zagraniczne przyjaźnie, a także wymienili się adresami e-mail, facebook, aby kontaktować się nie tylko w szkole. Ponadto dzięki tym spotkaniom uczniowie mieli możliwość używać języka angielskiego w prawdziwych sytuacjach komunikacyjnych, co znacznie zwiększyło ich motywację do dalszej nauki.

8) Święto Misia

W naszej szkole działa Klub Europejski. Jednym z licznych działań klubu prowadzonego przez panią mgr Agnieszkę Żegleń jest organizowane corocznie 25 listopada Święto Misia. Każdego roku uczniowie biorą udział w konkursie na najlepszego „euro misia". Tego roku misie ubrane były w kolory krajów szkół partnerskich programu COMENIUS.

9) Fotografie naszego miasta

W ramach tego działania wykonaliśmy fotografie Biecza, a także otrzymaliśmy zdjęcia od szkół partnerskich. Fotografie te zdobią nasz szkolny korytarz i każdy może zobaczyć odwiedzone przez nas miasta, a także te, które odwiedzimy w najbliższej przyszłości.

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok