KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. bpa Marcina Kromera 

w Bieczu

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

 

Klasa

 

Wychowawca

 

 

Specjalność

„0”

mgr Agnieszka Wojtarowicz 

pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna 

1

mgr Renata Koralewska 

mgr Agata Pabis – Magiera 

nauczanie początkowe

nauczanie początkowe 

2

mgr Marta Nowak - Wojtaszuk

nauczanie początkowe

3A

mgr Barbara Zabawa nauczanie początkowe

3B

mgr Teresa Augustowska 

 pedagogika przedszkolna 

i wczesnoszkolna

4A

mgr Jolanta Wantuch – Skorupa  historia

4B

mgr Iwona Kanicka filologia polska 

4C

mgr Paulina Michalec pedagogika wczesnoszkolna 

5A

mgr Marek Kędzior  wychowanie fizyczne 

5B

mgr Aneta Gawlik – Niziołek  filologia angielska 

6A

mgr Daniela Płazińska filologia polska

6B

mgr Sylwia Szetela 

filologia romańska

filologia polska, historia 

7A

mgr Jolanta Reczek

wychowanie techniczne, informatyka, matematyka
7B

mgr Bartłomiej Niemiec

wychowanie fizyczne 

IIA

mgr Anna Kędzior – Puszkariow  matematyka

IIB

mgr Agnieszka Masłowska – Krygowska 

filologia polska, 

filologia angielska  

IIIA

mgr Dariusz Czechowicz

filozofia

język angielski 

IIIB

mgr Rafał Szarłowicz biologia, chemia, przyroda 

 

 

Imię i nazwisko

 

 

Specjalność / funkcja

mgr Stanisław Kalisz biologia, ekologia  – dyrektor
mgr Anna Pelczar – Kozłowska biologia, chemia  – wicedyrektor
mgr Barbara Misiewicz naucz. początkowe – logopeda
mgr Ewa Więcek pedagogika opiekuńczo - wychowawcza – wychowawca świetlicy 
mgr Agnieszka Kosiba  pedagogika resocjalizacyjna – pedagog 
mgr Beata Tumidajewicz pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - pedagog

mgr Sylwia Szetela 

 bibliotekarz
mgr Iwona Czeluśniak – Lignar  filologia polska 
mgr Agnieszka Teper matematyka
mgr Agnieszka Żegleń

filologia angielska

mgr Monika  Bochenek 

geografia, logopedia, przyroda 

mgr Alicja Przybyłowicz 

muzyka, wychowanie fizyczne
mgr Marek Szura  historia, informatyka 
mgr Maciej Manka  filologia angielska, informatyka 
mgr Justyna Cieśla nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym
mgr Monika Czech filologia germańska 
mgr Halina Pruchniewicz  filologia germańska 
mgr Lucyna Alibożek plastyka  
mgr Edyta Żyguła – Matysik  fizyka, matematyka 
mgr Elżbieta Rzepka  fizyka 
o. mgr Piotr Balcerzak teologia
s. Stella – mgr Aleksandra Pastuszka  teologia 
mgr Daniel Pyznar teologia
mgr Arkadiusz Gomułka wychowanie fizyczne
mgr Rafał Stachura wychowanie fizyczne 
mgr Edyta Jamro  historia,  wychowawca świetlicy 
mgr Barbara Chlost nauczanie początkowe
mgr Sabina Przybylska  Filologia germańska, edukacja  przedszkolna i wczesnoszkolna
mgr Magdalena Dziki  pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – wychowawca świetlicy szkolnej 
mgr Renata Roszak Geografia, biologia, logopedia 
mgr Małgorzata Matyfi  biologia, przyroda, chemia
mgr Agnieszka Stec Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – wychowach świetlicy szkolnej 


 

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka