17
lut

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W GMINIE BIECZ:

  1. UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIECZU W SPRAWIE HARMONOGRAMU CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
  2. ZARZĄDZENIE NR 210/2016 BURMISTRZA BIECZA
  3. ZARZĄDZENIE NR 208/2016 BURMISTRZA BIECZA

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BIECZU:

  1. ZASADY REKRUTACJI 
  2. HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

WNIOSKI DO POBRANIA

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole
  2. Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

  3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

  4. Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły)

  5. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)

 

cleverja