08
gru

Pod takim tytułem odbyła się 20 października VII Konferencja Ekologiczna zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Uczestniczyli w niej uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bieczu, zakwalifikowani na zajęcia ekologiczne. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Monika Stygar - opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

Celem konferencji było przede wszystkim kształtowanie świadomości ekologicznej młodzieży i dorosłych, jednak w tej edycji akcenty postawiono na szeroko rozumiane aspekty zdrowotne. O znaczeniu prozdrowotnym aktywności fizycznej mówił w części wykładowej prorektor ds. studiów prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, a także mgr Dariusz Jurczak.


W zagadnienie zanieczyszczeń żywności pestycydami wprowadziła słuchających dr inż. Marta Pisarek, a o dobrym i złym stresie opowiedziała mgr Stanisława Olszyk. Część wykładową zakończyło wystąpienie mgr Jolanty Nawrot z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Delegatura w Jaśle na temat wpływu stanu środowiska na zdrowie.


Druga część konferencji objęła zajęcia warsztatowe w uczelnianym kampusie w Turaszówce. Warsztat Ciało bez tajemnic – masaż dla każdego poprowadził dr Gabriel Szajna, o Leczniczych właściwościach światła mówił dr Łukasz Wojtyczek, a z technikami relaksacji na własnej skórze słuchacze zapoznali się na zajęciach mgr Stanisławy Olszyk. Metody badań geotechnicznych przedstawiała dr inż. Bernadeta Rajchel, a o szansach wykorzystania energii słonecznej opowiadali dr Karol Trojanowicz i dr inż. Renata Bal, która zaprezentowała również możliwości eksperymentowania w pracowni fizycznej.


autor: Monika Stygar