11
sty

Dnia 26 grudnia w Jasielskim Domu Kultury ogłoszono laureatów pierwszego konkursu fotograficznego pod hasłem „Rzeka Wisłoka i jej dopływy". Jego organizatorem był Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, a adresatami uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Związku.


Jak podkreślają pomysłodawcy konkursu główną ideą przedsięwzięcia było „zachęcenie do głębszego zapoznania się z rzeką Wisłoką i jej dopływami poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru, promocję ciekawych miejsc przyrodniczych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, rozszerzenie wiedzy na temat fauny i flory tego terenu, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, pobudzenie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży".


Biorący udział w konkursie mieli przedstawić na fotografii cyfrowej środowisko przyrodnicze związane z rzeką Wisłoką i jej dopływami. Na pierwszą edycję konkursu napłynęło łącznie 106 prac z 73 szkół. Ich oceną oraz wyłonieniem laureatów zajęła się komisja, w skład której weszli: dyrektor biura ZwiązkuMaria Lignar, Tomasz Kasprzyk – fotografik, członek Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Magdalena Norberciak – inspektor w ZGDW.


Laureatem eliminacji gminnych, który otrzymał odtwarzacz MP4 oraz przewodnik turystyczny został Eryk Chodur uczeń Gimnazjum nr 1 w Bieczu. Uroczyste wręczenie podziękowań dla wyróżnionych oraz ich opiekunów miało miejsce w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Bieczu pani Renata Gołębiowska oraz przedstawiciele samorządów reprezentujący gminy, z których pochodzą laureaci: Zbigniew Staniszewski– wójt gminy Dębowiec, Rafał Papciak – wójt gminy Brzyska, Jan Czubik – wójt gminy Tarnowiec, Marek Rączka – wójt gminy Żyraków oraz Jan Łazowski – zastępca burmistrza miasta i gminy Brzostek.


Gratulacje uczestnikom złożył przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki.


Swojego zaskoczenia z tak licznego zainteresowania projektem nie kryła dyrektor biura ZGDW Maria Lignar, która zapowiedziała już kolejną edycję konkursu w przyszłym roku. Wystawę prac można było obejrzeć w holu Jasielskiego Domu Kultury. Dzisiejsze wydarzenie uświetnił występ młodzieży ze studia tanecznego AT Dance Tomasza Berkowicza oraz prezentacja multimedialna poświęcona działaniom Związku na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

 

mgr Monika Stygar

 

2017© gimbiecz.pl; Projekt: Maciej Mańka
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok