18
kwi

18 marca po raz kolejny w Zespole Szkół Nr 1 w Bieczu spotkali się miłośnicy przyrody na XXI KONKURSIE WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY BIECZ oraz XVII GIMNAZJADZIE GKOLOGICZNEJ.

Jak zwykle impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. W tym roku konkurs zgromadził uczestników z Biecza, Libuszy, Racławic, Korczyny, Strzeszyna, Binarowej, Rożnowic i Sitnicy.

Pytania konkursowe obejmowały zakres wiedzy dotyczący zdrowej żywności a ich opracowaniem zajęła się Komisja Konkursowa powołana przez PCE i Oddział LOP w Gorlicach. Jury konkursowe składało się z nauczycieli reprezentujących poszczególne szkoły w gminie.
Do konkursu przystąpiło łącznie 37 uczniów, którzy pisali test odpowiedni dla swojej kategorii. Komisja Konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców, którzy zakwalifikowali się do etapu powiatowego:


w kategorii gimnazjów


w kategorii szkół podstawowych

Poziom wiedzy uczniów okazał się wysoki, o czym świadczą minimalne różnice punktowe pomiędzy finalistami. Wszyscy uczestnicy konkursu oprócz dyplomów otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Podziękowania trafiły także do opiekunów i gości. Na zakończenie Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu Stanisław Kalisz podziękował wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w imprezie i zaprosił wszystkich na XXII już w kolejnym roku szkolnym.

Tekst i zdjęcia: Monika Stygar