20
paź
 
  Dnia 8 października 2014 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 w Bieczu, zakwalifikowani na zajęcia z Ligi Ochrony Przyrody, wyruszyli na VI Konferencję Ekologiczną pt. „Ekologiczne zagospodarowanie odpadów przemysłowych", zorganizowaną przez MDK w Jaśle. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Monika Stygar – opiekun Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.

 

 W części teoretycznej, wykład przedstawiający historię badań geologicznych w Karpatach i sylwetki geologów związanych z naszym regionem wygłosił Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Krośnie doc. dr inż. Stanisław Rymar. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a jednocześnie pracownik dydaktyczny PWSZ w Krośnie dr inż. Ewa J. Lipińska przedstawiła informacje o aktualnym stanie zagospodarowania odpadów przemysłowych w województwie podkarpackim oraz opowiedziała o regulacjach prawnych dotyczących odpadów przemysłowych. 

W drugiej części konferencji uczniowie udali się na warsztaty do Kampusu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

W Kampusie uczestnicy mogli osobiście spróbować pracy sprzętem do badań geologicznych, odwiedzili laboratorium oraz zwiedzili nowoczesne budynki uczelni. Warsztaty poprowadzili: dr Dominik Wróbel Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Krośnie, dr inż. Bernadeta Rajchel oraz dr Karol Trojanowicz.

autor: Monika Stygar