17
gru

nagwek

 

W dniu 16.12.2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu odbyła się konferencja popularno – naukowa podsumowująca realizację konkursu „Odkrywamy świat – Kryształy". Celem konferencji było zaprezentowanie i podsumowanie jakościowe oraz ilościowe przebiegu konkursu. Tematem przewodnim konferencji były więc substancje krystaliczne i ich niepodważalna rola w życiu człowieka. Zostały również zaprezentowane kryształy wyhodowane przez uczestników konkursu i nie tylko.


W konferencji udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: Pani Renata Gołębiowska – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych w Bieczu, Pani Jolanta Małczak – dyrektor Zespołu – Szkolno - Przedszkolnego w Binarowej, Pan Aleksander Kalisz – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Libuszy, rodzice uczestników konkursu, nauczyciele prowadzący uczestników, Pan Piotr Matys, dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły.


Konferencję otworzył Pan Stanisław Kalisz – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Bieczu, zaś prezentacją programu z prowadzeniem konferencji zajęła się Pani w-ce dyrektor Anna Pelczar – Kozłowska. W trakcie konferencji został odczytany list Zarządu Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów podpisany przez Panią prezes dr hab. Dorotę A. Pawlak, Prof. ITME skierowany do organizatorów konkursu oraz uczniów. Wystąpieniem tematycznym zaszczycił nas Pan mgr Piotr Matys – fizyk, który nie tylko poruszył kwestie praktycznego wykorzystania kryształów obecnie i w przyszłości, ale także opowiedział wszystkim zgromadzonym o mało znanym w naszej Ojczyźnie choć niezwykłym uczonym i wynalazcy, któremu zawdzięczamy niemal całą elektronikę – o Polaku Janie Czochralskim. Bez niego bowiem nie byłoby wszystkich tych urządzeń, w sercu których występują układy z krzemu, a więc telewizorów, telefonów, komputerów, kuchenek mikrofalowych i wielu, wielu innych. W dalszej części głos zabrali uczestnicy konkursu prezentując treści dotyczące substancji krystalicznych, ich rodzajów, zastosowań i sposobów hodowli. Następnie wręczone zostały dyplomy i nagrody rzeczowe wszystkim uczestnikom konkursu, po czym głos zabrali zaproszeni goście. W końcowej części wszyscy zgromadzeni mogli zapoznać się z tematycznymi posterami i obejrzeć kryształy wyhodowane przez uczniów i naturę. Na tym konferencję zakończono.


Dodam jeszcze, iż pomysł konkursu zrodził się z racji ogłoszenia roku 2014 Międzynarodowym Rokiem Krystalografii. Głównym celem wspomnianego konkursu było propagowanie wiedzy o krystalografii oraz wskazanie niezwykłego, fascynującego wręcz piękna świata kryształów. Zadaniem uczestników konkursu było nie tylko wykazanie się wiedzą ale także otrzymanie (wyhodowanie) kryształu, udokumentowanie całego procesu jego powstania oraz przygotowanie ciekawej prezentacji multimedialnej przy odpowiednim doborze treści. Uczestnicy musieli więc wykazać się różnymi umiejętnościami.


W ramach konkursu udało mi się nawiązać kontakt z kilkoma instytucjami, które nie tylko wykazały zainteresowanie podjętym przedsięwzięciem, ale ufundowały także wspaniałe nagrody dla wszystkich uczestników konkursu. Należy tu wymienić Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Uniwersytet Śląski. Wszystkim Fundatorom bardzo, bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ. Dodam tylko, iż wymienione instytucje są bezpośrednio związane z różnymi obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii. Dodatkowo należy wspomnieć, że wzmianka o organizowanym konkursie znalazła swoje miejsce w grudniowym biuletynie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów.

Zachęcam do zapoznania się z treścią załączonego listu Zarządu PTWK i obejrzenia fotografii.

 

mgr Elżbieta Rzepka

list - strona 1

list - strona 2

biuletyn