05
cze

Tegoroczna XVI edycja regionalnego konkursu dla gimnazjalistów: Gimnazjada Ziemia Biecka w historii i legendzie zatytułowana „W 1050 rocznicę Chrztu Polski. Ziemia Biecka od zarania dziejów do rozbicia dzielnicowego” doskonale wpisała się w obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.


W tej edycji konkurs przebiegał dwuetapowo. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy historyczno - kronikarskiej "Almanachu Ziemi Bieckiej" uwzględniającej najważniejsze wydarzenia z historii Polski w okresie od X - XII wieku w powiązaniu z dziejami Biecza. Praca powinna być odpowiednio plastycznie wzbogacona ilustracjami romańskich zabytków z tego okresu. Druga kategoria konkursu przewidywała udział uczniów w teście wiedzy o państwie polskim we wspominanym okresie, wraz ze znajomością faktów z najdawniejszej historii Biecza (dosyć ubogich w tym czasie). W konkursie wzięli udział uczniowie czterech gimnazjów z naszej gminy: Gimnazjum Nr 1 w Bieczu, Gimnazjum w Binarowej, Libuszy i Rożnowicach. Wszystkie szkoły wystartowały w obu kategoriach konkursu. Uczniów naszego gimnazjum przygotowywała do konkursu w obu kategoriach p. Jolanta Wantuch - Skorupa.

W dniu 18 maja 2016 r. w Gimnazjum Nr 1 w Bieczu przeprowadzony został pisemny etap Gimnazjady. Test historyczny rozwiązywało 18 uczniów. Po zakończeniu komisja konkursowa oceniła testy, a uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni na uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród do budynku bieckiego muzeum - Domu z Basztą.


W kategorii "Almanach Ziemi Bieckiej" komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca pani Elżbieta Knapik, członkowie pani Marta Bartuś, Urszula Misiołek i Grzegorz Szary podjęła decyzję o przyznaniu:


W teście historycznym najlepszą okazała się uczennica Gabriela Matyja, miejsce II – Katarzyna Guzik obie gimnazjalistki z ZS-P w Rożnowicach, miejsce III –zdobyła Weronika Kucharska z ZS-P w Binarowej.


Burmistrz Biecza pan Mirosław Wędrychowicz pogratulował i podziękował za udział i chęć zdobywania wiedzy o regionie, wszystkim uczestnikom Gimnazjady, zarówno uczniom jak i ich opiekunom. Następnie wręczył nagrody i dyplomy dla zwycięzców. Swoje gratulacje i wyrazy uznania dla uczniów wyrazili także pan Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Nosal oraz dyrektor ZS nr 1 w Bieczu pan Stanisław Kalisz.


Prace uczniów zostały udostępnione dla zwiedzających w Domu z Basztą.

 

mgr Jolanta Wantuch-Skorupa