zpb   image001     

 

16 października 2013 roku szkoła złozyła formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie:

 

Kalendarium zdarzeń:

1. Badania ankietowe dotyczące opinii n/t bezpieczeństwa w szkole. Ankietowani:

2. Organizacja 4 spotkań informacyjnych we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Gorlicach:

3. Opracowanie Zintegrowanego Planu Działań, w którym zaplanowano zadania do realizacji w ramach Projektu w bieżącym roku szkolnym oraz latach następnych.

4. Włączenie do realizacji zadań uczniów, rodziców, nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach oraz wyznaczenie odpowiedzialnych za realizację ww. zadań.

5. Organizacja:

a) spotkań pracowników Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach n/t "Zagrożenia w sieci":

b) warsztatów dla uczniów kl. I-VI SP - luty 2013 r.

c) szkolenia dla nauczycieli n/t przestępczości oraz cyberprzemocy.

6. Realizacja programów profilaktycznych m.in. :

W realizacji zadań projektowych współpracujemy z: